INTERNATIONAL TEST SITE Z-1 predstavlja umetnički projekat Dragana Ilića. Projekat pruža jedinstvenu mogućnost beogradskoj publici da deluje zajedno sa internacionalnom grupom umetnika, naučnika, teoretičara, eksperata novih medija na avangardnim inovacijama.

ITS Z- je lansiran u maju 2007. godine sa izložbom “Umetnost, telo i tehnologija” kroz dvodnevnu seriju performansa, prezentacija i diskusija. Događaj je otvoren Stelarkovim radom, svetski priznatim australijskim umetnikom sa Kipra, prepoznatim kao nabitniji body-bio-performance umetnikom, čiji rad je predstavljen u brojnim galerijama i muzejima širom sveta.  Jedno vreme je bio naučni savetnik, digitalne jedinice za istraživanje pri Odeljenju za vizuelne i izvođačke umetnosti u Notingem Trent univezitetu. Godine 1997. postavljen je za počasnog profesora umetnosti i robotike na Univerzitetu Karnegi Melon.

Stelark koristi svoje vlastito telo kao medij umetničkog izražavanja. Rad predstavljen u ITS-Z1 je istraživanje njegove teze da je telo ograničeno i da se mora proširiti ili ponovo artikulisati, tako da može da drži korak sa aktuelnim tehnološkim inovacijama.  Stelark ukazuje na svoje telo kao "telo" i koristi ga kao bio-politički prostor za intervencije u medicinskim i drugim naprednim tehnologijama. Stelarkov rad proširuje oblasti umetnosti, dosežući unutar tela, svoje sisteme obnavljanja, reprodukcije i reprogramiranja tkiva, koji se u praksi smatra tabu temom, čak i u najradikalnijim avangardnim umetničkim krugovima.

Stelark je održao prezentaciju svog dela, uz predavanje pod nazivom "Naizmenična Anatomska Arhitektura: plastificirana tela, parcijalni život, umnoženi organi i “treće uho”. Publika je bila u prilici da vidi Stelarkov rad kao i da se uključi u diskusiju sa njim, kroz učešće u raznim interaktivnim dešavanjima.

Nakon Stelarka, drugog dana manifestacije izvedeni su projekti umetnika i eksperimentatora iz širokog spektra obrazovanja. U program su bila uključena dela: Katerine G, Kostas Tzimulis, Ioanne Kirka, Kiki Psarov, Dragana Ilića, Stele Mourogianni, Marianne K Tarin i Boba, Ere Milivojevića i Snežane Arnautović, i Noe Trister.

Od kada je ITS-Z1 otvorio svoja vrata, bili smo svedoci vibrantnih tvorevina individualnih i kolaborativnih umetničkih projekata od jednodnevnog predstavljanja studenata Akademije likovnih umetnosti u Atini, kustos profesor Dženis Melanitisa, do Aleksadre Čalić i Marka Kovačiča “Ginealogia Dislectica”, kustoskinje Olje Nikolić Kie, i otvaranja originalno konstruisanih i projektovanih kapsula za spavanje. ROCKET # 9 kulminacija je Dispatch petogodišnjeg projekata u prostoru ITS-Z1 kao multi-medijski događaj koji je uključivao koncerte, Tagtool crtežnom projekcijom i stvarnim lansiranjem rakete # 9 Borisa Hoppeka.

Izložba “Kooperacija ne korporacija/Povećani potencijali umetnosti” predstavila je umetnike: Elisabeth Penker, Eleana Louka, Freek Lomme, interaktivnu umetnost, Dušica Dražić and Sam Hopkins, Danilo Prnjat, Ranko Travanj, Tanja Juričan, Tanja Marković and Maja Mirković, Société Réaliste, Chto Delat, Rainer Ganahl, Jenny Marketou, Proveru stvarnosti - Umetnost i aktivizam (Reader,Vladan Jeremic, Madeleine Park, Rena Raedle and Katarina Popović), Raimi Gbadamosi, Bona Park i Hyunjoo Byeon, Marina Gržinič, Aina Šmid i Siniša Ilić.

ITS-Z1 je postao predvodnik u eksperimentalnoj umetnosti regiona, sa težnjom da nastavi da poziva kulturne antagoniste, revolucionarne umetnike, naučnike i mislioce koji traže prostor  kako bi ostvarili dela koja reaguju na stalne promene potreba sveta danas.